lengyel architekti

RODINNÝ DOM \ SPIŠSKÁ SOBOTA

Dom v úpätí historického centra
Rodinný dom pre početnú rodinu sa nachádza v novej lokalite pod historickým centrom mestskej časti Spišská Sobota. Atypický tvar pozemku si vyžiadal vyhranie sa s hmotou domu a jeho dispozíciou, vďaka čomu vznikol komplex podelený na niekoľko intímnych a verejných zón, kde môže rodina nažívať spolu, alebo svojich vlastných interiérových a exteriérových priestoroch.

arch. štúdia:

2021

kategória: