lengyel architekti

CENNÍK

Interiér
\ základná štúdia

 

zameranie priestoru, digitalizácia podkladov do 2D a 3D podoby, dispozočné riešenie, základné farebné a materiálové riešenie, konzultácia, výstup vo forme štúdie (tlačená a digi podoba)

 

\ projektová štúdia

 

prehĺbenie projektu do formy výkresovej dokumentácie, výkresy pre príslušné stavebné úrady (búracie práce, navrhované konštrukcie, technická správa) a výrobné výkresy pre jednotlivé profesie (rozsah podľa dohody_vodoinštaláci, ELI, nábytkárske výkresy…

 

\ architektonický dozor

 

v prípade potreby vieme poskytnúť architektonický dozor prípadne poskytnúť poradenstvo

ARCHITEKTÚRA
\ architektonická štúdia

 

zameranie pozemku a vytvorenie fotodokumentácie, digitalizácia podkladov do 2D a 3D podoby, hmotové a dispozičné riešenie, osadenie a orientácia hmoty na pozemku, základné farebné a materiálové riešenie, konzultácia, výstup vo forme štúdie (tlačená a digi podoba)

 

\ stavebné povolenie

 

prehĺbenie architektonickej štúdie do formy výkresovej dokumentácie v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného resp. územného povolenia, základné členenie stavebných materiálov, konštrukciíí a stavebných prvkov, spracovanie výkresov jednotlivých profesií, vytlačenie a príprava podkladov v 6 kópiách (tlačená a digi podoba)

 

\ realizačný projekt

 

podrobnejšie spracovanie projektu, výkazov a detailov stavby podľa požiadaviek klienta, pre jednoduchšiu realizáciu a nacenenie stavby (tlačená a digi podoba)

ostatné
\ návrh drobnej architektúry

 

zameranie priestoru pre umiestnenie stavby, dizajn malej stavby (prístrešok, altán,..), umiestnenie stavby, farebné a materiálové riešenie, základná výkresová dokumentácia, výber stavebných a konštrukčných prvkov, doporučenie realizátora

 

\ návrh mobiliáru

 

zameranie priestoru pre umiestnenie mobiliáru, dizajn nábytkového kusu, farebné a materiálové riešenie, základná výkresová dokumentácia, výber konštrukčných prvkov, doporučenie výrobcu, výroba a repas jednoduchého nábytku a čalúnenia do navrhovaného projektu

 

\ poradenstvo v oblasti architektúry, interiéru a stavebníctva

 

v prípade potreby doladenia interiéru-exteriéru vieme prísť na Vašu stavbu a dopomôcť s doladením detailov, prípadne vyrobiť „moodboard“-koláž materiálov, povrchov a farieb šitý na mieru danej stavbe, okoliu a hlavne Vám