lengyel architekti

INTERIÉR APARTMÁNU POPRAD HURBANOVA

Interiér rodinného domu v meste Poprad, časti Nové Nábrežie je jednoduchým čistým návrhom s akcentom v pastelovej zelenej kuchyni a variabilným pohľadom na kuchynský stôl.

arch. štúdia:

2022

kategória: