lengyel architekti

Title Image

DREVENICA \ LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

Historická drevenica v obci Liptovská Teplička, citlivá rekonštrukcia zachovávajúca jej pôvodnú podobu a moderná prístavbou, ktorá hmotovo nahrádza jej pôvodnú rozpadnutú stodolu.

arch. štúdia:

2023

kategória: